Matematika od 25.1.

Plán matematiky:

Matematika – distanční výuka prostřednictvím Microsoft Teams. Povinné online hodiny: pondělí 8:55, středa 10:55.
Učivo: Funkce – lineární, lomená (předpis, graf, vlastnosti).

Seznam škol Vašich dětí

Dobrý den,

ve čtvrtek budu tisknout Vámi vybrané školy a budu je předávat pani učitelce Kofroňové. Pokuď můžete, pošlete mi to do mailu do středy. Děkuji. Prosím posílat do přílohy, a musí tam být jméno, třída, název školy, adresa školy a kód. ( obě školy). 

Děkuji za spolupráci, M.Svobodová

Pravidla distančního vzdělávání

Pravidla distančního vzdělávání

Milé žákyně a milí žáci 3. – 9. tříd,

doba, kdy se vzděláváte doma, je asi delší, než jsme očekávali a než bychom si přáli. Vytrváme, pokračujeme a připomínáme několik základních pravidel:

  1. Na online hodinu se připoj včas a měj připravené pomůcky.
  2. V případě, že to vyučující vyžaduje, je tvojí povinností mít zapnutou kameru.
  3. Mikrofon si zapni, jen když mluvíš, pak si ho zase vypni.
  4. Při hodině nechatuj se spolužáky.
  5. Práci odevzdávej do stanoveného termínu.
  6. Nenahrávej hodiny.
  7. Komunikuj podle zásad a pravidel slušnosti – pozdrav, oslovení, omluva, poděkování…
 

Plán na tento týden od 25.1.

Chemie , přírodopis:

9. roč – Ch – projekty na org. chemii
9C – Př – simulační hra U Jezera 
 
Dějepis:
 

26. 1. – Vznik OSN, vznik studené války

28. 1. – 1. fáze studené války – Marshallův plán, vznik NATO

AJ- Svobodová

Passive voice : different tenses

Smart Alec s plan

Save the Orphan Beans

VV:

9. třídy: Zhodnocení pololetí ve VV (Forms dotazník v zadání v Teams); prostor k dodělávkám nedokončených úkolů
 
PČ:
 
 
ČJ- p.uč. Poletínová:
 
ČESKÝ JAZYK POL – nácvik testů na přijímací řízení 
 
ČJ- p.uč. Potůček:
 
9.C/9. B Čj – Mluvnice – dokončení Slovní druhy 
 
 
Mějte se hezky, Martina Svobodová
 

Ředitelské volno

Vážení rodiče, 19. únor 2021 bude pro žáky ZŠ Eden dnem ředitelského volna, protože většina pedagogů absolvuje 19. a 20. 2. 2021 vzdělávací kurz. Pokud bude v této době ještě distanční vzdělávání, nebudou v pátek 19. 2.  probíhat žádné online hodiny. Pokud bude již bude probíhat prezenční výuka, prosíme vás, abyste děti do školy neposílali. V případě, že je to pro vás problém, kontaktujte mě, pokusíme se ve škole nalézt nějaké řešení, o kterém vás budu informovat.

Děkuji za pochopení, s pozdravem Martina Svobodová

Český jazyk

9.C – čeština – mluvnice obě hodiny, dokončení slovních druhů s důrazem na procvičování

VV

9. třídy: Výtvarník Zdeněk Sýkora (pokračujeme v zadání minulého týdne)

Týdenní plán PČ 3.týden po vánocích

ČJ – pani uč. Poletínová

Určování slovesných tříd a vzorů, testy k přijímacímu řízení  

Dějepis

 plán práce:

 

19. 1. – Heydrichiáda. Osvobozování ČSR

 

21. 1. – Postupimská konference. Mírové smlouvy. Norimberský soud.