Týdenní plán od 3.5.

VV-9. třídy: Secesní architektura v Praze

M-Učivo: Tělesa (koule, jehlan, kužel), slovní úlohy

PČ-Týdenní plán PČ 17.týden po Vánocích

AJ- supl, jsem nemocná

Ch, Př- 9 ABC – Ch – využití chemie 9C – Př – geologie

D-4. 5. – Srpen 1968 a nástup normalizace 6. 5. – Normalizační Československo
 
N- Nj – úvod Modul 5 – Lektion 2 – Gesund leben.
 
R- RJ: vztažná zájmena kdo, co, křížovka
 

Držím palce na přijímačky

Milí moji deváťaci, držím Vám moc palce na přijímačky. Myslím na Vás. 

Martina Svobodová

Prezenční výuka

Prezenční výuka pro deváťáky je rotační a začínate prezenčně od 10.5., kdy půjdete do školy.

Pěkný den, M.Svobodová

Plán učiva od 26.4. a připomenutí testování před přijímačkama

Milí žáci, dne 29.4. v 10.40 se můžete přijít otestovat i před přijímačkama, jak jsem psala předtím na web, dostanete potvrzení o výsledku testu. Každému žákovi jsem to psala i do chatu.

M: Učivo: Tělesa (jehlan, kužel), slovní úlohy

AJ: učebnice str. 64- Australia, test

D: 27. 4. – Úvahy o reformě systému

29. 4. – Pražské jaro 1968

VV: 9. třídy: Námět na procházku – moderní architektura v Praze

Čj a N: 9. ČJ -Poslední zkušební Cermat
    NJ – Deutche Musik. Geburstag

NJ- pani uč. Hrdličková: Nj – úvod Modul 5 – Lektion 1 – Die Körperteile. Was tut dir weh? Beim Arzt. Procvičování + kvíz.

PČ: Týdenní plán PČ 16.týden po vánocích

RJ: RJ: křížovka, koncovky příd. jm., úvod do 2. l., sl. zásoba 2. l.

 

 

 

Čtvrtletní hodnocení

Vážení rodiče, milí žáci,

právě probíhá čtvrtletní hodnocení výsledků vaší práce, kterou jste kvůli pandemii dělali výhradně doma. Abyste měli přehled o tom, jak si vedete v jednotlivých předmětech, dočasně jsme spustili tzv. elektronickou žákovskou v aplikaci Bakaláři.

Přihlásíte se na této stránce, přihlašovací údaje jsem Vám v pátek poslala jednotlivě přes chat v Teams. Snad nemusím zdůrazňovat, abyste tyto údaje nikomu neukazovali a bezpečně si je uložiliZnámky z jednotlivých předmětů se tam budou objevovat v průběhu tohoto a příštího týdne. 

Sebehodnocení z jednotlivých předmetů proběhlo vrámci Teamsů.

Webový odkaz je https://zseden.bakalari.cz/bakaweb.

V případě dotazů mě kontaktujte na e-mailu nebo přes chat v Teams.

Pěkný den, Martina Svobodová

Plán učiva na týden od 19.4.

MIlí deváťáci, posílám plán na další týden. Pěkný den, M.Svobodová

Fyzika:

Týdenní plán – 12 (3)

Dějepis:

20. 4. – Problémy ekonomiky

22. 4. – Běžný život v 50. a 60. letech

Angličtina:

The expressions for talking about worries

Opakování 5. lekce

Slovní zásoba

Australia

Ruština:

 Výškové budovy, úvod do 2. l., kontrola prověrky z 1. l.

PČ:

Týdenní plán PČ 15.týden po vánocích

Němčina, pani uč. Hrdličková:

úvod Modul 5 – Lektion 1 – Die Körperteile. Was tut dir weh? Beim Arzt.

ČJ, N:

9.C  ČJ Souvětí. Vztahy vět.
        NJ Jídlo. Skloňování sloves přítomný čas
 
VV:
 
9. třídy: Secese – Gustav Klimt – video + otázky
 
Ch, Př:
 
9 ABC – Ch – základy biochemie
9C – Př – genetika
 
M:
 
Učivo: Slovní úlohy, tělesa (krychle, kvádr, hranol, válec, koule)

 

Informace o testování před přijímačkama

Dobrý den, přeposílám informace o testování  před přijímačkama:

v příloze naleznete upřesňující informace o tom, že žáci jsou před přijímacími zkouškami povinni předložit negativní výsledek testu na přítomnost COID-19.  Vyplývá z nich, že základní škola má povinnost žáka otestovat před přijímacími zkouškami, střední škola může žáka otestovat před přijímacími zkouškami, nebo se žák prokáže negativním výsledkem testu, který absolvoval na některém z odběrových míst. Výsledek testu platí 7 dní. Žák se může rovněž prokázat potvrzením o tom, že onemocnění již prodělal – že absolvoval před méně než 90 dny PCR test s pozitivním výsledkem a ukončil karanténu, nebo je 14 dní po 2. dávce vakcíny (což pravděpodobně není nikdo).

–          Žáci 9.C se budou pod vedením  třídní učitelky testovat ve čtvrtek 29. 4. 2021 v 10,40 hod. v místnosti „dílny“. Po absolvování testu dětem vydáme potvrzení.

priloha_894653465_0_000_Ochrana_zdravi_PZ_MZ_ZZ_ABS_2021 (1)

priloha_894653465_1_000_Ochrana_zdravi_PZ_pro_ZS (1)

Pěkný den, s pozdravem M.Svobodová

 

PLán na další týden od 12.4.

Aj:

Eco Bulletin

The expressions for talking about worries

Opakování gramatiky, slovíčka

Dějepis:

13. 4. – Pronásledování odpůrců režimu

15. 4. – Politické procesy

Němčina, pani uč. Hrdličková:

Nj – čtvrtletní test, úvod Modul 5 – části těla

Čeština, němčina:

9.  ČJ: Věty s podmětem a bez podmětu, větné ekvivalenty
     NJ: Čteme o německých městech
     Skupinová konzultace: Procvičování ČJ, testy
 
Fyzika:
 
 
Ruština:
RJ: shrnutí 1. l., výškové stavby světa, poslech s porozuměním
 
Matematika:
 
Tělesa opakování (krychle, kvádr, hranol, válec), slovní úlohy

Důležité informace pro 9. třídu

priloha_892346804_12_opatření obecné povahy 4337_2021-7

MO MZ_testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021_ze d.._

Martina Svobodová

Dotazník- OCHRANA MOŘSKÝCH ŽELV

Dobrý den,

 

prosím o vyplnění dotazníku. Je to pro akci školy, ochrana mořských želv. 

https://forms.office.com/…dB9

Děkuji, M.Svobodová