Týdenní plán PČ 5.týden

Informace ke Schola Pragensis

Ve čtvrtek 26.11. neproběhne  3. a 4. vyuč. hodina on-line, neboť se děti v tuto dobu mohou připojit na živé vysílání Scholy Pragensis on-line. 
Přeposílám mail pro ředitele a učitele, s pozdravem M.Svobodová:
 

 

situace kolem Covid 19 neumožňuje uskutečnit 25. ročník tradičního veletrhu pražských středních škol Schola Pragensis prezenční formou. Nicméně bude realizována Schola Pragensis on-line, která umožní uchazečům o studium a jejich rodičům získat potřebné informace.

Schola Prasgensis on-line bude zahájena ve čtvrtek 26. listopadu 2020 v 10.00 hodin živým přenosem ze studia z reprezentačních prostor primátora Hlavního města Prahy, živý přenos bude pokračovat až do soboty 28. listopadu 2020. Ale ani poté Schola Pragensis on-line neskončí, nýbrž bude pokračovat až do konce února 2021, kdy budou průběžně poskytovány důležité informace, fungovat on-line poradny, organizovány besedy apod.

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 10.00 do 12.00 hodin bude živé vysílání zaměřeno primárně na žáky základních škol, kteří uvažují o přechodu na střední školu, případně přecházejí na střední školu, neboť jsou v deváté třídě. Po slavnostním zahájení Schola Pragensis on-line jim budou poskytnuty základní a velmi důležité informace, týkající se přijímacího řízení a také, aby se orientovali v nových stránkách pro vzdělávání www.prahaskolska.eu, kde pro ně budou přichystány prezentace škol, videa, podcasty. V druhé části vysílání jim bude umožněno klást dotazy, na které v živém přenosu dostanou odpovědi.

Ve stejný den, tedy ve čtvrtek 26. listopadu 2020, bude od 16.30 hodin realizován podobný blok, tentokráte však zaměřený na rodiče žáků.

Proto vás chci požádat, abyste ve čtvrtek dopoledne umožnili zainteresovaným žákům svých škol připojení na živé vysílání Schola Pragensis on-line, tedy neorganizovali pro ně jinou výuku. A také, abyste informovali o tomto své výchovné poradce. Děkuji vám předem za vaši pomoc.

Dále vás chci požádat, abyste žákům a jejich rodičům zaslali pozvánku ke sledování živého přenosu Schola Pragensis on-line, která je přílohou tohoto e-mailu, cestou, jakou ve své škole používáte pro přenos informací. Za to vám dopředu velmi děkuji.

Situace kolem Covid 19 je pro nás ve školství velmi nepříjemná, ale pevně věřím, že z ní vyjdeme posíleni, zvláště pokud dokážeme spolupracovat. Přeji vám hodně zdraví a také pevné nervy.

Další aktuální informace naleznete také na FacebookuInstagramu a YouTube. Program ke stažení zde. Plakát akce ke stažení zde.

Ing. Radko Sáblík

Čeština

Posílám plán češtiny na příští týden. 
ČJ 9. –   Mluvnice – skupiny  mě, bě, vě 
             Nové téma: Význam slova Slova jednoznačná a mnohoznačná
Literatura – Raději až za týden a osobně
 

Dějepis

 

Dějepis: 24. 11. – II. světová válka – německá expanze 1939 – 1941 – Útok na západní Evropu a Balkán

               26. 11. – II. světová válka – Útok Německa na Sovětský svaz, boje 1941 – léto 1943 ( str. 62 – 64 )

 

AJ, pani uč. Drahorádová

plán na příští týden: verb -ing or infinitiv

Ruština

týdenní plán pro deváťáky – RJ – (23. – 27. 11.)

Slovesa – shrnutí
Kaťuša     

Chemie, přírodopis

9. ročníky Ch – organická chemie
 
9.C Př – vybrané problémy životního prostředí

AJ, pani uč. Buňková

Plán: Verb Patterns (verb + ing/infinitive), The burglar (There´s someone/someting + ing)

Zdravotní výchova

Zdravotní výchova: Sociální sítě

AJ, pani uč. Svobodová

Plán na příští týden:

Heroes

King Arthur

The burglar

something- ing