Přihlášky- připomenutí

Dobrý den,

jen znova připomínám,  že přihlášky je nutné na střední školy odevzdat do 1.3. 2021. 

Přeji Vám i dětem krásné jarní prázdniny, i když v této nelehké době.

S pozdravem M.Svobodová

Informace o nošení roušek

Roušky, nanoroušky, respirátory…

 

 

Týdenní plán od 22.2.

Ruština:

Skloňování osobních zájmen

Angličtina:

Caring for the environment

How do your family and you try to help the environment?

Kids

Dějepis:

23. 2. – Dekolonizace

25. 2. – Státy a organizace východního bloku

VV:

 Plakát (pokračujeme v minulém zadání)
 
Podrobnosti jako vždy v Teams.
 
Chemie, Přírodopis:
 
9. roč – Ch – Halogenderiváty a dusíkaté deriváty
9C – Př – pozorování přírody
 
PČ:
 
 
Němčina:
pani uč. Hrdličková

Shrnutí 2. lekce formou domácího zadání.

On-line: Modul 4 – Lektion 3 – úvod a slovní zásoba

ČJ, němčina, pan uč. Potůček:

9C ČJ: Stavba vět. Rozvíjející větné členy
       NJ: Způsobová slovesa, Sport

Soutěž ZVEDÁME HLAVU

Dobrý den, zasílám odkaz a děkujeme tvůrcům fotek. 

 https://www.zseden.cz/2021/02/14/zvedame-hlavu/

S pozdracvem M.Svobodová

Týdenní plán učiva na týden od 15.2.

Dějepis:

16. 2. – 4. fáze studené války – dohody i soupeření

18. 2. – Evropská integrace

Angličtina:

Environment

Problémy životního prostředí, prezentace

Ruština:

Slovesné vazby odlišné od češtiny, slovní zásoba, osobní zájmena

Český jazyk:

 ČJ: Mluvnice. Stavba vět jednoduchých.
 
Němčina:
       
Opakování způsobových sloves, konverzační téma Sport
 
Výtvarka:
 
9. třídy: Plakát – pták roku
 
Němčina, pani uč. Hrdličková:

Dokončení tématu Die Ferien und der Urlaub.

 
 

 

PŘIHLÁŠKY na střední školy- VYZVEDNUTÍ

Dobrý den, 

prosím o vyzvednutí přihlášek v pondelí, dne 15.2, mezi 7,55- 8, 50, kdy budu ve škole, u mně v kabinetu. Prosím všechny o vyzvednutí- buď žák nebo rodič. Zároveň Vám vydám zapisový listek na školu. Prosím dodržujte opatření, nedohadujte se spolu, ale priďte jednotlivě. Děkuji za pochopení.

S pozdravem Martina Svobodová

Dětem to napíšu každému ještě do chatu.

Úprava rozvrhu včetně DCJ

DCJ- změna

Dobrý den,

od příštího týdne (od 15.2.) je změna termínu online výuky DCJ v 9. třídách a to na 4. hodinu v úterý.

 

M.Svobodová

 

Soutěž- Zvedni hlavu

Zasílám odkaz na soutěž a příště si o tom i popovídáme. M.Svobodová

 

Zvedni hlavu

 

Týdenní plán od 8.2.

AJ- Svobodová:

Caring for the enviroment

Vocabulary

A Green quiz

Save the Orphan Bears

Matematika:

Učivo: Podobnost, poměr podobnosti.

VV:

9. třídy: Jak vidí ptáci (barevné spektrum ve vnímání jiných živočišných druhů)
Podrobnosti jako vždy v zadání v Teams
 
Dějepis:
 
9. 2. – Suezská krize, 2. berlínská krize

11. 2. – Karibská krize, první dohody o omezení zbrojení

:

Týdenní plán PČ 6.týden po vánocích

ČJ- p.uč. Poletínová:

SKLADBA – všestranný jazykový rozbor 

ČJ- pan uč. Potůček:

9.C ČJ – Stavba vět – úvod
 
Němčina, pan uč. Potůček:
 
9.C NJ – Procvičování látky z podzimu
 
Němčina , pani uč. Hrdličková:
 
Restart – opakování látky probrané na podzim – Modální slovesa a téma cestování.
 
Ruština:
 
Opakování – azbuka (psaná a čtená), slovní zásoba
 
Chemie a přírodopis:
 
9. roč – Ch – Aromatické uhlovodíky
9C – Př – ochrana vod