Důležité informace pro 9. třídu

priloha_892346804_12_opatření obecné povahy 4337_2021-7

MO MZ_testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021_ze d.._

Martina Svobodová

Dotazník- OCHRANA MOŘSKÝCH ŽELV

Dobrý den,

 

prosím o vyplnění dotazníku. Je to pro akci školy, ochrana mořských želv. 

https://forms.office.com/…dB9

Děkuji, M.Svobodová

Plán týdne od 6.4.

Dějepis:

6. 4. – Převrat v únoru 1948

8. 4. – Upevňování komunistické moci

VV:

7., 8., 9. třídy: Prostor k dokončení rozpracovaných zadání; sebehodnocení (zadám v Teams během čtvrtka)

Ruština:

Sebehodnocení práce, měsíce, tvoření otázky

Anglický jazyk:

Sebehodnocení, opakování 5. lekce, gramatika, trpný rod

Němčina, pani uč. Hrdličková:

NJ

Modul 4 – opakování – porozumění textu a orientace v něm

Čeština, němčina:

9.  ČJ  Rozbor souvětí.
     NJ Počasí, konverzace. Rozbor testu. Sebehodnocení

PČ:

Týdenní plán PČ 13.týden po vánocích

 

Zvedáme hlavu

Zvedáme hlavu – hlasování

Velikonoční prázdniny

Dobrý den, nezapomeňte, že od 1.4 do 5.4 jsou prázdniny. 

Mějte se krásne,  M.Svobodová

Plán od 29.3. do 31.3.

Dějepis:

30. 3. – Cesta k únoru 1948

Anglický jazyk:

opakování passive voice, Science: hurricanes, videa, slovíčka

Matematika:

Učivo: Slovní úlohy, poměr, rovnice.

Němčina, p. uč. Hrdličková:

Modul 4 – Lektion 3: shrnutí a dokončení.

Ruština:

U vás doma to bývá také tak? – poslech s porozuměním, značení poschodí

Čeština, němčina, pan uč. Potůček:

9. ČJ Stavba souvětí
    NJ Test na známky
 
Fyzika:
 

 

Plán pro týden od 22.3.

AJ:

Opakování passive voice

Hurikán, tornádo a pod.

Eco Bulletin

Everyday English

Matematika:

Učivo: Slovní úlohy, rovnice 

Dějepis:

23. 3. – Dekrety prezidenta republiky, volby 1946

25. 3. – Československo 1946 – 1947

Němčina pani uč. Hrdličková:

Modul 4 – Lektion 3 – Akk (4. p.) : für wen ? für + Akk, Personalpronomen in Akk – procvičování

–          Wortschatz wiederholen ! : str. 37 – 45

Čeština a němčina pán uč. Potůček:

9.  ČJ – Přívlastky, procvičování. Výrazy, které nejsou větnými členy
     NJ – Počasí, Narozeniny
 
Ruština:
RJ: slovíčka 1. l., číslovky řadové, měsíce
 
Fyzika:
 
RJ: slovíčka 1. l., číslovky řadové, měsíce
 
Pěkný týden, Martina Svobodová

 

Informace k přijímačkám

Dobrý den, přeposílám informace k přijímačkám:

priloha_883917271_5_006_PZ_metodicke_shrnuti_aktualit

 

Pěkný den, Martina Svobodová

Plán učení na týden od 15.3.

AJ:

Tara is worried

Trpný rod- opakování

Matematika:

Učivo: Užití podobnosti, slovní úlohy

Čeština, němčina, pan uč. Potůček:

9.C  ČJ – Základní a rozvíjející větné členy. Procvičování
        NJ – Dovolená a počasí

PČ:

Týdenní plán PČ 10.týden po vánocích

Chemie, přírodopis:

9. roč – Ch + Př – Genetika a základy biochemie
 
Dějepis:
 

16. 3. – Československo v letech 1945 – 1948 – politická situace

18. 3. – Československo v letech 1945 – 1948 – změny území a obyvatelstva

Fyzika:

Týdenní plán – 11

Němčina, pani uč. Hrdličková:

Modul 4 – Lektion 3 – téma: Wann hast du Geburtstag?

–          Akk (4. p.) : für wen ? für + Akk, Personalpronomen in Akk

Důležité informace

priloha_882352324_0_Informace pro školy JPZ